Kontakt

Post/besöksadress:
Linden förskola
Sören Norrbysgatan 1
621 58 Visby

Telefon:
Sländan 0498 - 26 92 92
Fjärilen 0704 476812

Rektor:
Gitte Daun
tfn 0498 - 20 41 81
mobil 0705 917305
E-post: gitte.daun@gotland.se

Bitr rektor  
Helene Eklund
tfn: 0704 476949
E-post: helene.eklund@gotland.se

Administrativ assistent:
Inga-Lena Kalmen
0498 - 20 41 80
inga-lena.kalmen@gotland.se


 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Förskolan Linden består av två avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Linden ligger på Hällarna i bottenvåningen på bostadsrättsföreningen Linden.

Linden har väl anpassade lokaler och god samverkan med bostadsrättsföreningen. Linden har också närhet till både park och skogsområden som utnyttjas flitigt.

Linden är miljöcertifierad enligt grön flagg, där ett miljömedvetet arbetssätt är en naturlig del av verksamheten.

I området finns förskolorna Humlan, Linden och Asken, samt Humlegårdsskolan och Alleskolan.

Vår lunch levereras från Norrbackaskolans kök.