Kontakt

Post/besöksadress:
Asken förskola
Pjäsgatan 21
621 82 Visby

Telefon:
Pärlan: 070-083 22 02
Kristallen: 20 41 49
samt utflyktstelefon: 073-871 96 26
Juvelen: 070-083 28 63
Diamanten: 070-083 22 01

Rektor 
Petra Larsson
tfn: 0498 - 26 94 32
E-post: petra.larsson@gotland.se

bitr rektor:
Gitte Daun
Tfn: 0498 - 20 41 82
E-post: gitte.daun@gotland.se


Skoladministratör:
Inga-Lena Kalmen
Tfn:0498 - 20 41 80
E-post: inga-lena.kalmen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

Förskolan Asken har, tillsammans med grundskolorna i området, en medveten strävan med en pedagogisk idé från förskola till skolår 6 där:

H står för Hälsa
U för Utveckling
M för Medkänsla
L för Lärande
för eleven/barnet.

Vår ambition är att det ska vara känt för alla att vi på olika sätt håller den pedagogiska idén högt och dagligen uppmuntrar ett förhållningssätt som befrämjar hälsa och utveckling. Vi arbetar på olika sätt med medkänsla, fokuserar och utmanar till varje individs eget lärande. Allt utgår från principen att vi alla är här för eleverna och barnen.

På Asken arbetar vi aktivt med vår värdegrund och som hjälp i arbetet med barnen använder de sagan som verktyg i vår strävan mot läroplanens mål. Vi fick utmärkelsen Jämställd skola år 2014. I teamarbetet ingår också att arbeta med barns språkutveckling och matematikutveckling. All personal får kontinuerlig handledning av specialpedagog för att utveckla verksamheten och sitt eget förhållningssätt.