Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-263490
Telefontid måndag - fredag 08.30-09.30,  10.00-12.00, 13.00-14.30
E-post: barnomsorg@gotland.se

Kontaktuppgifter till respektive förskola återfinns på deras egna sidor.

Allmänna frågor som rör förskola

Lena Gustavsson, avdelningschef
Telefon 0498 - 26 33 91
E-post: lena.gustavsson01@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Personal och barn på Forellens förskola