Kontakt

Paola Ciliberto
Chef för kulturenheten 
Telefon: 073-765 82 45
E-post: paola.ciliberto@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Minibio - film för de yngsta

Minibio är ett verktyg för lek, samtal och läsförståelse för barn i förskoleåldern.

Minibio är ett filmpaket med kortfilmer som förskolan kan använda som pedagogiskt verktyg. Till varje film finns en handledning som inspirerar till samtal, lek och eget skapande efter filmvisningen. Filmerna bygger på kända barnböcker. Möjlighet finns att också låna böckerna till förskolan och därigenom också stärka läsandet.
 

Boka Minibio

Visningsteknik och Minibiopaket finns att boka hos via utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. 
 
Minibiopaket finns också tillgängliga via Almedalsbiblioteket, Fårösunds bibliotek, Hemse bibliotek och Slite bibliotek.