Kontakt

Puma ungdomsgård
Besöksadress: Gråbo Torg 7, 621 51 Visby
Telefon: 0498-26 96 26
 
 
Instagram: Pumaung
Snapchat: pumaungdomsgard
 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post:  lena.nordstrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Allmän Information

Allmänt och intressant

Vi på Puma har en spännande historia. Det är inte allt för länge sedan Puma var känt i Sverige för sitt positiva arbete med relationer, sex och könssjukdomar.

De dåvarande ledarna på Puma föreläste om verksamheten runt om i landet - även Norge och Danmark var vid tidpunkten nyfikna, imponerade och sugna på att lära sig om det arbete Puma gjorde.

Verksamheten ligger ännu i framkant och ledarna jobbar även idag aktivt för att hela tiden utvecklas i sitt arbete med ungdomar och deras fritid. 
En enkel men effektiv metod är att alla som kommer till oss uppmärksammas. Vi är duktiga på att se individen, att lyfta hen samt få denne att må gott. Vi tror på att försöka fokusera på den positiva delen hos varje ungdom och ge hen ett forum för att utvecklas i det positiva.

Puma jobbar under Barnkonventionen och dess olika artiklar. Det handlar kortfattat om barns olika rättigheter - men också skyldigheter. Barns rätt till trygghet är något vi strävar efter dagligen.
Trygghet innebär till exempel att Puma är alkohol-och drogfritt, att vi som vuxna tar ansvar om vi känner oro, att vi lyssnar och visar att vi finns tillgängliga.

Möljligheterna som finns

"Puma"-namnet röstades fram av besökarna på Puma under slutet av 70-talet. Ett par år senare bestämde andra ungdomar innebörden. "Puma" blev en förkortning av Pålitlig Ungdom Med Ansvar. Genom att stödja ungdomar och unga vuxna att ta ansvar, samt att få inflytande och delaktighet i verksamheten utvecklas de gärna till att bli en ansvarstagande person. Vilket också innebär en god känsla av att duga - att räcka till.

Denna anda är något ganska magiskt och vi strävar hela tiden med att behålla den.

På ytan märks det på olika sätt. Puma är ofta rent. Rent från klotter och skräp. Månadsplaneringen, vilken innehåller olika verksamheter och aktiviteter, är till stor del ett resultat av besökarnas önskemål och tankar.

I praktiken kan andan också handla om att ungdomar vill hjälpa Puma´s café, vara delaktig i fredagarnas återkommande disco eller att vara en Mellanledare; en äldre, pålitlig ungdom med ansvar.

Om ungdomar som mår dåligt

Då Puma har ett stort upptagningsområde och många besökare som kommer till oss. Det innebär att vi möter ungdomar som både mår och har det bra. Men även dem som av olika orsaker inte har det bra eller mår bra.

För oss är det viktigt att uppmärksamma ungdomar oavsett hur de mår. Men det är av betydelse att veta att vi jobbar med att bygga förtroenden mellan ledare och ungdom. Vilket bland annat innebär att vi sällan gör något "bakom ryggen" på ungdomen. Till exempel vid  tobaksbruk i högstadiet uppmanas ungdomen att själv berätta hemma innan någon från Puma ringer till vårdnadshavaren.

När vi på Puma känner oro för en ungdom så har vi en skyldighet att föra den oron vidare till socialtjänsten. Ungdom och vårdnadshavaren kontaktas om den oro vi känner och att den lämnas till socialtjänsten - målet är alltid att ungdomen får rätt till stöd och hjälp.

Föräldrar och vårdnadshavare

Du som förälder och vårdnadshavare är alltid välkommen att kontakta Puma för frågor och eventuella funderingar.
Oftast finns det personal på plats måndag till torsdag mellan
kl 08.00 - 22.00, samt fredagar 15.30-23:30
Du är även välkommen att mingla förbi under öppethållande för en kaffe eller thé.

Samverkan och samarbetspartners

Ungdomsavdelningen är en del i ett nav där många aktörer och myndigheter jobbar med ungdomar och ungdomsrelaterade frågor.

Vill du samverka med oss? Har du någon idé om någon aktör som skulle tänkas vilja? Tipsa oss gärna.