Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lokalen beskriven av Pumas mellanledare och några bilder på Pumas fina lokaler.

"Hela Puma är byggd för att vara ett häng för ungdomar -ingenting annat. På Puma har det vid några tillfällen varit upp mot 550 besökare. Tack vare att lokalen ser ut som den gör så fungerar det"  - Pumas mellanledare 2013.