Kontakt

Kuff Klintehamn
Besöksadress: Idrottsvägen 1, 623 77 Klintehamn
Telefon: 0498-20 48 91
 
Chef för ungdomsavdelningen
Lena Nordström
Telefon: 0498-26 95 16
E-post:  lena.nordstrom@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Personal

Personalen på KUFF är:

Ida Funk

Amanda Hallin

Ella Pettersson

Tobias "Tobbe" Björkstrand

Sven Kellgren-Pettersson

Matilda Cederloo

Ingela Kellgren