2002-12-11 §§ 291-335

Utskrivet från: http://gotland.se/6608
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2002-12-11

Register

reg

Byggnadsnämnden 2002-12-11
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 16.00-17.30
Närvaro
Beslutande
Per-Olof Jacobsson, ordf
Lars Jakobsson
Hans af Petersens
Göthe Malmros
Gunilla Segerlund
Bengt Olsson
Rolf KullshageLilly Wizén
Tore Tillander

Ej tjänstgörande ersättare
Mats Widgren
Eva Ahlin
Bengt-Arne Ericsson
Britt-Inger Thomsson
Ivan Green
Rolf Enström
Pia Bolin
Anita Kullström
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson