Kontakt

Telefon: 0498-26 81 23

Telefontid
Måndag - fredag kl. 08.00-09.00
 

Kontakta oss när det passar dig
Länk: 1177.se https://www.1177.se/Gotland/hitta-vard/kontaktkort/Dietistmottagningen-Visby-lasarett/

Besöksadress
Visby lasarett
S:t Göransgatan 5
621 84 Visby 
Hitta hit
 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till dietistmottagninen

Dietistens arbete grundar sig i evidensbaserade råd om kost och näring.

Dietisten ger råd om mat och näring vid olika sjukdomstillstånd. Både sjukdom och behandling kan förändra energi- och näringsbehov och/eller påverka förmågan att äta


Vårt arbete

  • Information om lämplig mat/dryck.
  • Bedömning av energi- och näringsbehov.
  • Bedömning om behov finns av någon specialkost.
  • Bedömning och förskrivning av näringsdryck.
  • Ordination av sondnäring.
  • Du kontaktar oss via telefon vardagar eller via 1177 e-tjänster.