2002-12-12_§§_308-329

Utskrivet från: http://gotland.se/6573
Regionstyrelsen 2002-12-12
Plats:
Tekniska förvaltningrens sammanträdesrum
Tid: kl. 09.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande, (§§ 308-319, 321)
Sonia Landin (s), ordförande, (§§ 320, 322-329)
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren(s)
Rose-Marie Stenbom (s), tjg ersättare (§§ 320,
322-329)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Barbro Ronsten (c)
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Gösta Hult (c)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Rose-Marie Stenbom (s)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör