Kontakt

Johan Weimer
verksamhetscontroller

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
NYSAM - Logotyp

NYSAM - Nyckeltalssamarbete

Nysam är ett nätverk för nyckeltalssamverkan inom hälso- och sjukvård mellan landsting och regioner. Nyckeltal används som ett hjälpmedel i styr- och ledningsprocessen med fokus på uppföljning samt prioritering av aktiviteter och resurser.

Ansvariga på olika nivåer kan genom nyckeltal få signaler om utvecklingen i verksamheten för att kunna göra nödvändiga förändringar. Varje landsting/region ska också kunna jämföra sin hälso- och sjukvård med andra landsting och regioner.

Nysams syfte är att ta fram nyckeltal för jämförelser inom hälso- och sjukvård, stimulera till diskussion samt förändrings- och förnyelsearbete.