Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på äppelblomma

Utbildning och kompetensutveckling

Kunniga medarbetare ger bättre vård, nöjdare patienter och friskare medborgare. Hälso- och sjukvården arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där nya kunskaper om sjukdomar och behandlingsmetoder hela tiden utvecklas.

Hälso- och sjukvården behöver ha ett väl fungerande system för hur våra medarbetare kan ges möjlighet att hålla sig ajour med nya rön, utbilda sig inom nya områden och träna på nya metoder.

Vi har utbildningslokaler, konferensrum samt ett medicinskt bibliotek tillgängligt för medarbetare, patienter, forskare, studenter och i viss mån också allmänheten.

Hälso- och sjukvården satsar på att rekrytera nya medarbetare genom att erbjuda praktikplatser i vår verksamhet i samverkan med Universitet/Högskolor som utbildar olika yrkeskategorier inom vårdområdet.

Vi tar emot ett stort antal studenter av olika kategorier varje år, vi har utbildade handledare och studierektorer och vårdlärare som ansvarar för den verksamheten.

Utbildningsansvarig utformar, planerar och organiserar olika utbildningar som är gemensamma och angelägna för flera verksamheter, tillsammans med verksamhetens beställare. Ger stöd vid framtagandet av utvecklingsplaner för olika professioner.

Uppdragen varierar från enstaka föreläsningar till fleråriga och löpande utbildningar ibland i den egna förvaltningen och ibland i samverkan med andra förvaltningar eller organisationer.