Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kulturskolans projekt och samarbeten

Här kan du läsa om våra projekt och samarbeten.

Integration genom kultur

Kulturskolan har under några år beviljats medel för att på olika sätta arbeta med integration. Det handlade från början mest om nyanlända, men vi har också medel för att möta grupper av elever som är underrepresenterade. 

Det ger oss möjlighet att erbjuda verksamhet under skoldagen i samarbete med personal i skolan och/eller att efter skoltid erbjuda ett utbud av kurser för gruppundervisning. Erbjudandet riktar sig i första hand till grundskoleelever och  erbjuds i flera av våra ämnen.

Kulturskolan har sedan tidigare integrationsprojekt goda erfarenheter av att kulturskapande i relation med andra underlättar integration.

Kurserna är avgiftsfria.

För mer information kontakta Ylva Hammar, tel: 0707-88 81 36

Mötet

Mötet har varit ett integrationsprojekt som avslutades formellt under våren 2019. Vi har försökt att utveckla verksamheterna särskilt vad det gäller jämställdhet mellan könen och attityder mellan nyanlända och gotländska ungdomar. Vi vill fortfarande bidra till att underlätta för de nyanlända att hitta till föreningslivets kulturella aktiviteter och fånga upp intresset för kulturintresserade unga - även om själva projektet nu är slut.

Under 2017-2018 arbetade vi med en föreställning i samarbete med Hej Salam, ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden.

Från föreställningen Låt oss leva precis som vi är. MÖTET 2017

Från föreställningen Låt oss leva precis som vi är. MÖTET 2017

Kultur i förskolan - "Kulturbron"

Sedan 2017 har vi fått projektmedel från Statens Kulturråd för att erbjuda nya grupper kulturverksamhet. Därför har vi bland annat ett pågående sådant arbete i några förskolor på ön. Det handlar om flera typer av insatser, alltifrån att ge barngrupper kulturupplevelser genom till exempel musik, dans och film, till att fortbilda personal om hur de kan arbeta själva med olika kulturuttryck.

Maria Wessman Klintberg är vår kontaktperson. Hon nås på telefon 0737-65 86 00 eller mail.

maria.wessman-klintberg@gotland.se

Kibaha

Kibaha Education Centre är en skola som är belägen i distriktet Kibaha i Tanzania. Skolan startades 1963 med stöd av Nordiska rådet. Sedan dess har det funnits olika kontakter mellan Gotland och Kibaha. Utbytet drivs helt med externa projektmedel. De senaste åren har även några av våra lärare på Kulturskolan involverats vid ömsesidiga besök. Vårt bidrag har till exempel handlat om musik, dans, miljö- och sopsorteringsarbete. I den senaste sökomgången är Kulturskolan inte med i detta samarbete, men kontakter och erfarenheter från utbyten finns kvar.

 

Hans-Åke Norrby
Kulturskolechef

E-post: hans-ake.norrby@gotland.se