Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läkemedelsförsäkringen

Den som vill ansöka om ersättning för läkemedelsskada via läkemedelsförsäkringen måste anmäla skadan skriftligt på särskild blankett.

För mer information hänvisas till

Läkemedelsförsäkringen.