Kontakt

Patientnämnden
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498 - 26 80 62
Telefontid: Varje helgfri vardag, klockan 8.00 - 12.00
E-post: registrator-pan@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inspektionen för vård och omsorg


Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Du ska först ha kontaktat verksamheten där du fick vård eller patientnämnden.
 

För mer information hänvisas till: