Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktning på barn- och fritidsprogrammet

Pedagogiskt och socialt arbete
Inriktningen vänder sig till dig som vill specialisera dig på ett yrke inom pedagogiska eller sociala verksamheter. Du lär dig om barns och ungas utveckling och lärande samt om hur man arbetar på förskolor och skolor. Du får också lära dig om människor som är i behov av särskilt stöd, om olika funktionsnedsättningar samt får kunskap om specialpedagogik. Du får prova på olika pedagogiska sätt att vägleda och utveckla och utveckla andra människor. Inom inriktningen kan du välja fördjupningskurser mot yrkesutgångarna barnskötare och elevassistent.