Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Heléne Engström Danielsson
Tel: 0498-20 36 71
E-post: helene.engstrom-danielsson@gotland.se

Programsamordnare
Jan Stenström
Tel: 070-307 80 90
E-post: jan.stenstrom02@gotland.se

Biträdande rektor
Ulrika Westin
Tel: 073-765 83 93
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

VVS- och fastighetsprogrammet

Drömmer du om ett rörligt arbete, där du får jobba både med händerna och huvudet? Då kanske VVS- och fastighetsprogrammet är något för dig. Under utbildningen lär du dig både det traditionella hantverket och om ny teknik och serviceanda.

Om utbildningen
Vi erbjuder inriktningarna VVS och Ventilation. I centrum för utbildningen står den teknik som krävs inom programmets olika yrkesområden. En viktig del av utbildningen är säkerhetsbestämmelser och kvalitetsmedvetenhet. Du lär dig att förstå och arbeta efter ritningar och kopplingsscheman. Du utvecklar dina tekniska färdigheter liksom din förmåga att lösa problem.

De gemensamma karaktärsämneskurserna under år ett är exempelvis elkraftsteknik, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- och materialhantering. Praktiska och teoretiska moment varvas under de olika kurserna och du läser de gymnasiegemensamma ämnena parallellt med de yrkesinriktade kurserna.

Inriktning VVS
På inriktningen får du lära dig hur olika VVS-system fungerar. Samtidigt som du får grundläggande kunskaper om energi- och miljöfrågor. Du får lära dig installera till exempel värmepumpar, varmvattenberedare, dusch och tvättställ i badrum. Du lär dig också olika svetstekniker med gassvetsning och TIG -svets. På programmet har vi ett nära samarbete med VVS-Branschens Yrkesnämnd (VVS-YN) som utnämnt oss till ”Förstklassig skola”. Det betyder att vår utbildning är en kvalitetskontrollerad av branschen.

Efter att du gått ut gymnasiet söker du anställning på ett VVS-företag och påbörjar då din lärlingsutbildning, där får du lön under lärlingstiden. Efter en tid ute i arbetslivet får du göra ett branschprov som ger dig ett VVS-certifikat. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du svenska 2 och svenska 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet.

Inriktning Ventilation
På VVS- och fastighetsprogrammet kan du utbilda dig till ventilationsmontör. På inriktningen ventilation varvar du ordinarie skolgång med att vara lärling på ett ventilationsföretag. Det innebär att du genomför karaktärsämnena under årskurs 2 och 3 på en eller flera arbetsplatser där du vägleds av en handledare på företaget. En ventilationsmontör installerar ventilationssystem i byggnader och skapar på så vis ett hälsosamt och energieffektivt inomhusklimat. 

Arbetet är fritt, omväxlande och socialt. Här får du varierande arbetsuppgifter med frihet under ansvar. Du får träffa människor och samarbeta med olika yrkesgrupper under en omväxlande arbetsvecka. Som ventilationsmontörer har du mycket goda chanser att få jobb i framtiden Ventilation är ett område där utvecklingen går fort framåt och möjligheterna för att specialisera efter gymnasiet sig är stora. Du kan till exempel vidareutbilda dig till energioptimerare, installationssamordnare, ventilationstekniker, underhållstekniker, drift- och fastighetstekniker eller ventilationsingenjör.

Poängplan VVS- och fastighetsprogrammet

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, som varar minst 15 veckor, är en mycket viktig del i programmet. På din APL får du praktisk träning och ytterligare yrkeskunskaper inom ditt område. Du får också möjlighet att utveckla din sociala kompetens tillsammans med handledare, arbetskamrater och kunder. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad.

Efter gymnasiet
Du utbildar dig till VVS-montör eller ventilationsmontör. Du kan söka jobb direkt efter gymnasiet. Det råder stor brist på arbetskraft inom branschområdet. Den som har en modern utbildning har stora möjligheter på arbetsmarknaden. Når du bra resultat under utbildningen är du särskilt efterfrågad.

Eleverna berättar om programmet

Följ VVS- och fastighetsprogrammet på Instagram

VVS-college
VVS- och fastighetsprogrammet på Wisbygymnasiet är en branschcertifierad utbildning.