Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Inriktningar på sjöfartsutbildningen

Däck
Inriktningen ska ge kunskaper om drift och underhåll inom fartygets däcksavdelning. Inriktningen kan till exempel leda till ett arbete som matros. 

 

Maskin
Inriktningen ger kunskaper om drift och underhåll av fartygets maskinavdelning. Inriktningen kan till exempel leda till ett arbete som motorman.