Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Maria Karlsson 
Tfn: 0498-20 35 80
E-post: maria.karlsson01@gotland.se

Programsamordnare
Frida Persson
Tfn: 070-083 26 32
E-post: frida.persson@edu.gotland.se

Biträdande rektor
Jane Ahrling
Tel: 073-765 89 36
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och fritidsprogrammet

Det här är utbildningen för dig som tycker om att jobba med människor med olika förutsättningar och framför allt barn och ungdomar. På Wisbygymnasiet kan du välja att rikta in dig mot ett pedagogiskt yrke. Efter utbildningen är du redo att börja arbeta som exempelvis barnskötare eller elevassistent.

Om utbildningen 
Människors lärande och växande, hälsa och levnadsvanor och olika former av  hälsofrämjande arbete är centrala kunskapsområden under utbildningen. Etik, demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter är andra ämnen du får studera.

Du får lära dig att utveckla dina ledaregenskaper, att planera och organisera aktiviteter för både barn och vuxna liksom att möta, assistera, stötta och utveckla andra. Du tränas i att utveckla din förmåga att vara lyhörd för människors behov. 

Pedagogiskt och socialt arbete
På Wisbygymnasiet erbjuder vi inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete. Utbildningen vänder sig till dig som vill specialisera dig på ett yrke inom pedagogiska eller sociala verksamheter.

Du lär dig om barns och ungas utveckling och lärande samt om hur man arbetar på förskolor och skolor. Du får också lära dig om människor som är i behov av särskilt stöd, om olika funktionsnedsättningar samt får kunskap om specialpedagogik. Du får prova på olika pedagogiska sätt att vägleda och utveckla andra människor. Inom inriktningen kan du välja fördjupningskurser mot yrkesutgångarna barnskötare och elevassistent.

Poängplan för barn- och fritidsprogrammet

Arbetsplatsförlagt lärande – APL
Minst femton veckor av utbildningen är arbetsplatsförlagd. Du får då chans att pröva det du lärt dig i under utbildningstiden direkt i verkligheten. Till exempel på en förskola eller skola. Under APL följer eleven företagets arbetstider och är försäkrad. För att kunna genomföra APL krävs att du kan lämna ett utdrag ett utdrag ur belastningsregistret.

Elitidrott på schemat
Elever som sökt NIU – nationellt godkänd idrottsutbildning har möjlighet att kombinera en satsning inom elitidrotten med studier på programmet.

Efter gymnasiet
Du kan söka jobb direkt efter gymnasiet. Efter att ha avlagt yrkesexamen har du grundläggande behörighet till yrkeshögskolan. Läser du engelska 6 och svenska 3 inom det individuella valet under gymnasiet får du grundläggande högskolebehörighet och kan studera vidare till exempelvis förskolelärare.

Eleverna berättar om programmet

Följ barn- och fritidsprogrammet på Instagram