Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Utveckling (illustration)

Förbättringsarbete

Praktisk kurs i förbättringskunskap

Praktisk kurs i förbättringskunskap genomförs varje år och är bland annat ett stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete inom öns hälso- och sjukvård.

En av förutsättningarna för att ett aktivt förbättringsarbete ska kunna bedrivas är att medarbetarna besitter metodkunskap. Ett sätt att tillgodogöra sig kunskap kring praktiskt förbättringsarbete är utbildning uppbyggd av så kallade lärandeseminarier (LS).

Deltagande team ska under kursen få tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna fortsätta driva förbättringsarbeten inom den egna verksamheten.