Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för Gotland 2014-2015

Läsårstider:
För eleverna gäller:

Höstterminen startar måndag den 18 augusti och pågår t.o.m. fredag den 19 december.
Vårterminen startar onsdag den 7 januari och pågår t.o.m. torsdag den 11 juni.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
20/10-24/10 "Vecka 43"
23/2 - 27/2 Sportlov
6/4-10/4 Påsklov
15/5 lovdag 
Utöver detta kommer 5 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, måndag 11 augusti - fredag 19 december
vårterminen, onsdag 7 januari - tisdag 16 juni

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
11/8-15/8, (5 dagar)
20/10-22/10 "vecka 43", (3 dagar)
12/6-16/6, (3 dagar)
Utöver detta kommer 5 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 14/15 för barnomsorgen – uppehållsanställning

20140813-20141219
20150107-20150616

Verksamhetsåret 14/15 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning

20140818-20141219
20150107-20150612

Verksamhetsåret 14/15 för skolsköterskor – uppehållsanställning

20140818-20141219
20150107-20150616