Kontakt

Bokning av telefonrådgivning

0498-26 80 22

Hitta hit
Hisshall A, plan 3
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.
Övrig info var god se kontaktinformation på 1177.se

Enhetschef
Åsa Wilson
Telefon: 0498-26 85 79
E-post: asa.wilson@gotland.se 
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Onkologmottagningen

Till oss remitteras patienter med diagnostiserad cancersjukdom. Här arbetar sjuksköterskor och onkologläkare, samt läkare med palliativ inriktning. Vi har även ett nära samarbete med Onkologavdelningen A3 samt andra enheter, både här på Visby lasarett och på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

En behandlingsplan upprättas och uppföljning med onkolog sker kontinuerligt under behandlingen.
 
Den palliativa mottagningen är specialiserade på symtomlindring.
 
Sjuksköterskor finns tillgängliga under dagtid för rådgivning, uppföljning och planering kring den onkologiska behandlingen.
 
Hos oss finns det även en dagsjukvårdsenhet och där ges olika onkologiska behandlingar samt blodtransfusioner.
 
Kopplat till mottagningen finns även andra specialiteter såsom dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator.