Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hälso- och sjukvården gör en anmälan enligt lex Maria

En skada som uppkom i samband med operation anmäls nu av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Skadan kvarstår ännu men kan vara övergående.

Händelsen
58-årig kvinna med ledgångsreumatism halkade och bröt vänster lårben. Hon opererades den 16 februari. När kvinnan vaknade upp efter operationen kände hon smärta i höger ben. Detta visade sig vara en nervskada som förlamat framfoten. Det är ännu oklart om skadan kommer att bli bestående eller inte.

Förlängd vårdtid och kanske bestående men
– Både själva skadan i form av förlamning och den förlängda vårdtiden som denna skada bidragit till gör att detta räknas som en allvarlig vårdskada i lagens mening, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Därför anmäls den till Socialstyrelsen samtidigt som den utreds internt för att förstå vad som orsakat skadan, och utifrån det vidta åtgärder som undanröjer eller minskar risk för att det händer på nytt i liknande situationer.