Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Händelse anmäls enligt lex Maria

En man med tillfällig minnesförlust försvann i februari från en vårdavdelning. Polisen återfann honom kraftigt nedkyld. Han återhämtade sig dock snabbt. Händelsen anmäls nu enligt lex Maria till Socialstyrelsen av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Händelsen
En 60-årig man drabbades av total minnesförlust och blev inlagd på medicinavdelning i slutet av januari i år. Två dagar senare försvann mannen från avdelningen och personalen larmade polisen. Mannen återfanns samma kväll utomhus, kraftigt nedkyld. Han vårdades över natten på intensivvårdsavdelning och återhämtade sig snabbt.

Ett ovanligt fall
– Det är ett ovanligt fall. Slutet blev gott, men det hade kunnat gå riktigt illa, säger chefläkare Gunnar Ramstedt. Sjukvården förstod helt enkelt inte hur stor risk det var för mannens liv, säger han. Fallet ska utredas för att belysa hur tillfälligt nedsatt minnesfunktion bättre ska tas med i beaktande när man bedömer en sådan patients omvårdnads- och skyddsbehov.