Kontakt

Ungdomskraft
Besöksadress: Mästergatan 5E, Visby 
E-post: ungdomskraft@gotland.se

Ungdomscoacher

Christina Wennås      
Telefon: 076-947 84 54
E-post: christina.wennas@gotland.se

Fredrik Isakson
Telefon: 070-447 70 84
E-post: fredrik.isakson@gotland.se

Emmelie Looström
Telefon: 070-083 23 94
E-post: emmelie.loostrom@gotland.se

Mikael Bergman             
Telefon: 0704-47 97 79
E-post: mikael.bergman@gotland.se

Pontus Larsson
Telefon: 073-765 81 46
E-post:  pontus.larsson@gotland.se

Studie och yrkesvägledare

Liza Bosson
Telefon: 073 765 89 26
E-post: liza.bosson@gotland.se

Chef vid enheten för arbetsliv

Tom Vigström
Telefon: 0498-26 33 73
E-post: tom.vigstrom@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontakt

Ungdomskraft finns på i lokaler på Mästergatan 5E i Visby.

Hitta till oss

Du når oss på e-postadressen: ungdomskraft@gotland.se

Kontaktuppgifter till personal

Klicka på kontaktfältet "Kontakta oss" så hittar du hittar kontaktuppgifter till personalen.