Kontakt

Rekryterings- och bemanningsenheten socialförvaltningen
För hemtjänst och äldreboende
Telefon: 0498-26 93 07
E-post: rob@gotland.se

Kompetens och bemanningsenheten socialförvaltningen
För omsorg om personer med funktionsnedsättning
Telefon: 0498-20 42 63
E-post: kob@gotland.se

Bemanningsenheten hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0498-20 44 81
E-post: hsfbemanning@gotland.se

Vikarieförmedlingen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498-26 99 13
E-post: vikarieformedlingen.uaf@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lediga jobb

Här finns alla våra lediga jobb. Hittar du inte vad du söker?
Klicka här för att lämna en intresseanmälan.

Du kan även prenumerera på våra lediga tjänster här.
Titel Kategori Placering Publicerad Sök senast
Sjuksköterska, sommarjobb Hälso- och sjukvård Sjuksköterskor 2021-01-22 2021-05-16
Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb Hälso- och sjukvård Undersköterskor/­barnsköterskor 2021-01-22 2021-05-16
Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsavdelning C2 2021-03-29 2021-05-16
Samordnare MiniMaria Socialt arbete Beroendeenheten 2021-04-14 2021-05-16
Förskollärare utegrupp Pedagogiskt arbete Fole förskola 2021-04-19 2021-05-16
Ekonomicontroller Administration, ekonomi, juridik Ekonomistöd 2021-04-30 2021-05-16
Bemanningsassistent Administration, ekonomi, juridik Pandemienheten 2021-04-27 2021-05-16
Verksamhetsutvecklare, digitalisering Data/IT Teknikförvaltningen 2021-04-27 2021-05-16
Lärare textilslöjd, årskurs 7-9 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-04-27 2021-05-16
Musiklärare F-6 Pedagogiskt arbete Väskinde skolområde 2021-04-30 2021-05-16
Lärare textilslöjd, åk 3-9 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-04-28 2021-05-16
Lärare åk 1-3 Pedagogiskt arbete Klinte/­Sanda skolområde 2021-04-29 2021-05-16
Lärare tyska, årskurs 6-9 Pedagogiskt arbete Södervärnskolan 2021-04-26 2021-05-16
Lärare specialpedagogik Pedagogiskt arbete Wisbygymnasiet 2021-04-22 2021-05-16
Specialpedagog Pedagogiskt arbete Fårösund skolområde 2021-04-28 2021-05-16
Lärare idrott Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2021-04-30 2021-05-16
Lärare, åk 4-6 Pedagogiskt arbete Västerhejde/­Eskelhem skolområde 2021-04-30 2021-05-16
Förskollärare Pedagogiskt arbete förskolan Torpet 2021-05-01 2021-05-16
Kurator, ungdomsmottagning Socialt arbete Kvinnoavdelningar 2021-04-30 2021-05-23
Enhetschef avdelning måltid Chefer och verksamhetsledare Måltid 2021-05-11 2021-05-23
Stadssekreterare Administration, ekonomi, juridik Kansli RSF 2021-05-04 2021-05-23
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Tjelvar skolområde 2021-05-05 2021-05-23
Matematiklärare/­ speciallärare Pedagogiskt arbete Romaskolan F-9 2021-05-05 2021-05-23
Lärare idrott och hälsa Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-05-07 2021-05-23
Socialsekreterare Socialt arbete Stöd- och försörjning 2021-05-07 2021-05-23
Förskollärare Pedagogiskt arbete Terra Nova förskoleområde 2021-05-09 2021-05-23
Verksamhetsutvecklare/­ systemförvaltare Försäljning, inköp, marknadsföring Upphandlingsstöd 2021-05-03 2021-05-23
Lärare ma/­ no, årskurs 4-9 Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-04 2021-05-23
Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri Hälso- och sjukvård Heldygnsvård psykiatri 2021-05-04 2021-05-23
Tandtekniker, Mun- och Käkcentrum Tekniskt arbete Mun- och käkcentrum 2021-04-26 2021-05-23
GIS-ingenjör Tekniskt arbete Enhet geografisk information 2021-04-29 2021-05-23
Studie- och yrkesvägledare Pedagogiskt arbete Arbetsliv och etablering 2021-05-04 2021-05-23
Samordnare missbruk och beroendevård Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2021-04-23 2021-05-23
Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri Hälso- och sjukvård Barn- och ungdomspsykiatrin 2021-04-15 2021-05-23
Lärare textilslöjd Pedagogiskt arbete Gråboskolan F-6 2021-02-26 2021-05-23
Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb Hälso- och sjukvård Socialtjänst/­omsorg vikarier 2020-12-18 2021-05-30
Läkare internmedicin, infektionsmedicin och akutmottagning, sommarjobb Hälso- och sjukvård Internmedicin 2021-03-22 2021-05-30
Sjuksköterska psykiatri Hälso- och sjukvård Akutmottagning psykiatri 2021-04-21 2021-05-30
Överläkare ortopedi Hälso- och sjukvård Ortopedi MedOp 2021-03-30 2021-05-30
Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC Hälso- och sjukvård Primärvård BVC 2021-04-19 2021-05-30
Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-04-22 2021-05-30
Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb Socialt arbete Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar 2021-05-04 2021-05-30
Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, mottagning Hälso- och sjukvård Barn-/­ungdomsmottagningen 2021-05-07 2021-05-30
Undersköterska kardiologi, natt Hälso- och sjukvård Kardiologi 2021-05-11 2021-05-30
Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog Pedagogiskt arbete fritidshemmet Stjärnan 2021-05-12 2021-05-30
Enhetschef funktionshinderenheten Chefer och verksamhetsledare Myndighetsavdelningen 2021-05-12 2021-05-30
Förskollärare Pedagogiskt arbete Sudrets förskoleområde 2021-05-12 2021-05-30
Lärare, årskurs 1-3 Pedagogiskt arbete Sudrets skolområde 2021-05-12 2021-05-30
Avdelningschef Avfallsavdelningen Chefer och verksamhetsledare Avfallsavdelningen 2021-05-10 2021-05-30
ST-läkare barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin 2021-05-12 2021-05-30
Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt Hälso- och sjukvård Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning 2021-03-01 2021-05-31
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-05-12 2021-06-06
Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt Hälso- och sjukvård C2 norr 2021-05-12 2021-06-06
Distriktssköterska/­ sjuksköterska Hälso- och sjukvård Vårdcentralen Visby Norr 2021-05-10 2021-06-06
Lärare hemkunskap Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-12 2021-06-06
Biträdande rektor Chefer och verksamhetsledare Wisbygymnasiet 2021-05-12 2021-06-06
Speciallärare/­ specialpedagog Pedagogiskt arbete Solberga skolområde 2021-05-10 2021-06-06
Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19 Hälso- och sjukvård Extra resurs - sjuksköterskor 2020-12-11 2021-06-11
Psykolog Hälso- och sjukvård Psykiatrisk öppenvård 2021-05-10 2021-06-13
Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin Hälso- och sjukvård Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin 2021-05-12 2021-06-13
Timvikarier städ Sanering och renhållning Städområde 1 2021-01-08 2021-06-27
Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb Hälso- och sjukvård Hemsjukvården 2021-01-19 2021-06-30

Avdelningschef Avfallsavdelningen

Avfallsavdelningen Sök senast: 2021-05-30

Barnsjuksköterska/­ sjuksköterska barnavdelning

Barn-/­ungdomsavdelning C2 Sök senast: 2021-05-16

Bemanningsassistent

Pandemienheten Sök senast: 2021-05-16

Biträdande rektor

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-06-06

Boendeassistent/­ stödassistent, sommarjobb

Omsorg om personer med funktionsnedsättning, sommar Sök senast: 2021-05-30

Distriktssköterska/­ barnsjuksköterska BVC

Primärvård BVC Sök senast: 2021-05-30

Distriktssköterska/­ sjuksköterska

Vårdcentralen Visby Norr Sök senast: 2021-06-06

Ekonomicontroller

Ekonomistöd Sök senast: 2021-05-16

Enhetschef avdelning måltid

Måltid Sök senast: 2021-05-23

Enhetschef funktionshinderenheten

Myndighetsavdelningen Sök senast: 2021-05-30

Förskollärare

förskolan Torpet Sök senast: 2021-05-16

Förskollärare

Terra Nova förskoleområde Sök senast: 2021-05-23

Förskollärare

Sudrets förskoleområde Sök senast: 2021-05-30

Förskollärare utegrupp

Fole förskola Sök senast: 2021-05-16

GIS-ingenjör

Enhet geografisk information Sök senast: 2021-05-23

Kurator, ungdomsmottagning

Kvinnoavdelningar Sök senast: 2021-05-23

Läkare internmedicin, infektionsmedicin och akutmottagning, sommarjobb

Internmedicin Sök senast: 2021-05-30

Lärare hemkunskap

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-06

Lärare i fritidshem/­ fritidspedagog

fritidshemmet Stjärnan Sök senast: 2021-05-30

Lärare idrott

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2021-05-16

Lärare idrott och hälsa

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-05-23

Lärare ma/­ no, årskurs 4-9

Solberga skolområde Sök senast: 2021-05-23

Lärare specialpedagogik

Wisbygymnasiet Sök senast: 2021-05-16

Lärare textilslöjd

Gråboskolan F-6 Sök senast: 2021-05-23

Lärare textilslöjd, åk 3-9

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-05-16

Lärare textilslöjd, årskurs 7-9

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-05-16

Lärare tyska, årskurs 6-9

Södervärnskolan Sök senast: 2021-05-16

Lärare åk 1-3

Klinte/­Sanda skolområde Sök senast: 2021-05-16

Lärare, åk 4-6

Västerhejde/­Eskelhem skolområde Sök senast: 2021-05-16

Lärare, årskurs 1-3

Tjelvar skolområde Sök senast: 2021-05-23

Lärare, årskurs 1-3

Sudrets skolområde Sök senast: 2021-05-30

Matematiklärare/­ speciallärare

Romaskolan F-9 Sök senast: 2021-05-23

Musiklärare F-6

Väskinde skolområde Sök senast: 2021-05-16

Psykolog

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2021-06-13

Samordnare MiniMaria

Beroendeenheten Sök senast: 2021-05-16

Samordnare missbruk och beroendevård

Psykiatrisk öppenvård Sök senast: 2021-05-23

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, dag/­ kväll/­ helg

C2 norr Sök senast: 2021-06-06

Sjuksköterska - akutsjukvård och rehabilitering, natt

C2 norr Sök senast: 2021-06-06

Sjuksköterska barn- och ungdomsmedicin, mottagning

Barn-/­ungdomsmottagningen Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska för vaccinering mot Covid-19

Extra resurs - sjuksköterskor Sök senast: 2021-06-11

Sjuksköterska heldygnsvård psykiatri

Heldygnsvård psykiatri Sök senast: 2021-05-23

Sjuksköterska hemsjukvård, kväll/­ natt

Hemsjukvården Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska kirurgi, dag/­ kväll/­ natt

Kirurgi/­urologi, avdelning/­mottagning Sök senast: 2021-05-31

Sjuksköterska psykiatri

Akutmottagning psykiatri Sök senast: 2021-05-30

Sjuksköterska, sommarjobb

Sjuksköterskor Sök senast: 2021-05-16

Sjuksköterska/­ distriktsköterska hemsjukvård, sommarjobb

Hemsjukvården Sök senast: 2021-06-30

Socialsekreterare

Stöd- och försörjning Sök senast: 2021-05-23

Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin

Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Sök senast: 2021-06-13

Specialistläkare barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatrin Sök senast: 2021-05-23

Speciallärare/­ specialpedagog

Solberga skolområde Sök senast: 2021-06-06

Specialpedagog

Fårösund skolområde Sök senast: 2021-05-16

ST-läkare barn- och ungdomsmedicin

Verksamhet Barn- och ungdomsmedicin Sök senast: 2021-05-30

Stadssekreterare

Kansli RSF Sök senast: 2021-05-23

Studie- och yrkesvägledare

Arbetsliv och etablering Sök senast: 2021-05-23

Tandtekniker, Mun- och Käkcentrum

Mun- och käkcentrum Sök senast: 2021-05-23

Timvikarier städ

Städområde 1 Sök senast: 2021-06-27

Undersköterska kardiologi, natt

Kardiologi Sök senast: 2021-05-30

Undersköterska, barnsköterska och skötare, sommarjobb

Undersköterskor/­barnsköterskor Sök senast: 2021-05-16

Undersköterska/­ boendeassistent äldreomsorgen, sommarjobb

Socialtjänst/­omsorg vikarier Sök senast: 2021-05-30

Verksamhetsutvecklare, digitalisering

Teknikförvaltningen Sök senast: 2021-05-16

Verksamhetsutvecklare/­ systemförvaltare

Upphandlingsstöd Sök senast: 2021-05-23

Överläkare ortopedi

Ortopedi MedOp Sök senast: 2021-05-30

Hitta direkt