Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ljugarn

Ljugarn på Gotland östkust är ön äldsta badort. Tidigare också lotsplats, hamn och fiskeby. Tätort i Ardre socken.

Namnet

Namnet Ljugarn (Lougards hamn, 1646, Långgarns hamn 1695) innehåller det fornspråkiga garn/tarm – i överförd betydelse om smala uddar, vikar, öar och andra natrufenomen. Kan i detta fall ha syftat på Lotsbacken, där den äldsta bebyggelsen finns.[1][1] Mats Wahlberg, red 2003. Svenskt ortsnamnslexikon.