2002-11-28_§§_278-307

Utskrivet från: http://gotland.se/6146
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2002-11-28

Register

Register 1128

Regionstyrelsen 2002-11-28
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: kl. 09.00-10.15
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Hans-Åke Norrby (mp)
Per-Olof Jacobsson (c)
Gösta Hult (c), tjg. ersättare
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Övriga närvarande
Yngve Andersson (kd)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Heidi Plisch (mp)
Bodil Rosengren (v)
Mats Sundin (s)
Göran Örtbrant (m)

Bo Dahllöf, regiondirektör