Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan
Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Förskola - skola A-Ö

Omarbetningen av denna sida pågår. Därför det kan finnas länkar nedan som inte fungerar. Hör gärna av dig till Barbro Engström om du upptäcker länkar som inte fungerar och du behöver den information som länken går till.

A
Adresslistor till enheter och rektorer 
Alleskolan, Visby
Allmän förskola
Analysrapporter
Anordnare av barnomsorg
Ansökan m.m via e-tjänster
Arbetsmiljöpärm
Asken, förskola Visby
Auktorisation
Avgifter och maxtaxa inom barnomsorgen
Avgift barnomsorg, beräkna

Upp
B
Barn- och elevhälsan
Barn- och elevtal på Gotland
Barn- och utbildningsnämnden
Beräkna avgift barnomsorg    
Betyg i grundskolan (behörighet krävs)
Blanketter förskola pedagogisk omsorg, fritidshem
Blanketter grundskola 
Blanketter bedömning åk 9 
Blå huset, förskola Visby
Bogen, förskola Visby
Boklådor utlåning
Bryggaren, förskola Visby
Buller och ljudmiljö, ett förebyggande projekt inom förskola, fritidshem och grundskola
Bullerbyn, förskola Visby
Byte av skola

Upp
C
Info om COOKIES

Upp
D
Dalhem förskola, Dalhem
Dalhem skola
Delegationsärenden BUN/GVN
Desideria särgymnasie
Digital ansökan/E-tjänster

Dokumentshanteringsplan


Upp
E
E-tjänster personal
Elevsiffor för barn och elever (förskoleklass-skolår 9) 
Elevstödjare i år 7 - 9 skolor, projekt
Elevvård/skolhälsovård
Elevvårdpärm 
Endre förskola, Endre
Endre skola
Enskilda förskolor
Enskilda grundskolor
Eskelhem förskola, Eskelhem
Eskelhem skola

Upp
F
Fenomenalen
Filmning/fotografering i verksamheten
Fole förskola, Fole
Fole skola
Forellen, förskola Visby
Friskare tillsammans, projekt Humlegårdens RO 1 och 2
Fristående förskolor
Fristående grundskolor
Fårösund förskola, Fårösund
Fårösundskolan F-9
Förskola Visby, en dialog om förskolan på Gotland
Försäkringsskydd - olycksfall Region Gotland
Förteckning över kommunala förskolor, förskoleklass, fritidshem, skolor

Upp
G
Garda skola
Glasmästaren, förskola Visby
Genuspedagogik
Giftfri förskola
Gothem förskola
Grundskolebetyg (behörighet krävs)
Gråboskolan, Visby 
Gurkfröet Öppna förskolan, Hemse

Upp
H
Handslaget, samarbetsprojekt idrotten - skola
Havdhem förskola Havdhem
Havdhem skola
Helgomsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler
Hemse förskola/Mullvaden, Hemse
Hemse förskola/Tallen, Hemse
Hemmasittare - handlingsplan vid hög skolfrånvaro
Hemspråksstöd
Humlan förskola Visby 
Humlegårdsskolan Visby 
Hälsofrämjande skola på Gotland
Högbyskolan F-9, Hemse
Hörselpedagog

Upp
I

Inkomstuppgift barnomsorg, blankett
Inköp och faktura
Inskrivingsregler barnomsorg
IT-Systemansvariga Procapita och Schoolsoft

Upp
J
Jämställdhet (genuspedagog)

Upp
K
Kabyssen, förskola Visby
Klinte förskola, Klintehamn
Klinteskolan F-9
Klubbsvampen, förskola Visby
Kommunal förskole- och grundskoleverksamhet
Kontaktinformation utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Krisberedskap
Krisplan Barn- och elevhälsan.
Kräklingbo skola
Kulturskolan
Kuratorer
Kvalitets- och utvecklingsavdelningen
Kvällsomsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler

Upp
L
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden
Lien, förskola Visby
Ljudmiljö  och buller, ett förebyggande projekt inom förskola och fritidshem
Linden, förskola Visby
Lyckåkerskolan, Visby
Lärbro förskola Lärbro
Lärbro skola
Lärplattformen Schoolsoft 
Läsårstider

Upp
M
Maja, språkutveckling
Matsedel
Maxtaxa och avgifter inom barnomsorgen
Modersmålsstöd
Myllan, Öppen förskola Visby
Myran, förskola Visby

Upp
N
Nationella prov
Norrbackaskolan, Visby
NTA-lådor 

Upp
O
Olycksfallsförsäkring Region Gotland
Olycksfall och akut sjukdom, en handledning
Omsorg på obekväm arbetstid, ansökan och regler

Upp
P
Pedagogiska basutredningar inom förskola/fritidshem/grundskola
Pedagogiskt stöd
Persgränd, förskola Visby
Portalen (behörighet krävs)  
Praktiksamordning högstadiet  
PRIO - Gotland
Projekt
Protokoll barn- och utbildningsnämnden
Psykologer

Upp
R
Resultat och utvärdering
Resultatsammanställning
Riktlinjer skolskjutsar Gotland
Riktlinjer för skolskjuts/självskjuts vid växelvis boende
Roma förskola, Roma
Romaskola

Upp
S
S:t Hansskolan, Visby
Samlad skoldag   
Sammanträdesplan BUN
Sanda skola
Sanda förskola
Schemablankett barnomsorg 
Schoolsoft lärplattform
Sex och samlevnad en idebank "Det gemensamma budskapet
Sjukhuslärare
Skapande skola 
Skadeanmälan vid olycksfall
Skola Gotland 2008, en dialog om grundskolan på Gotland
Skola Visby, en dialog om grundskolan i Visby
Skolbiblioteksamordning 
Skolbyte/skolval
Skolhälsovård
Skolskjutsar Gotland 
Skolval
Skriftlig bedömning åk-9, då betyg ej kan ges
Skräddaren, förskola Visby 
SLI - strömmande film

Slite förskola, Slite
Solbergaskolan, Visby
Solklintskolan, Slite
Språkavdelning Svalan
Språkklass
Start av enskild förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
Stenkyrka förskola, Stenkyrka
Stenkyrka skola
Storken, förskola Visby
Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesmässan Framtid Gotland 
Stånga förskola, Stånga
Stånga skola
Synpedagog
Särskolan
Särgymnasieskola, Desideria
Särskilda undervisningsgrupper i förskola och skola    
Södervärnskolan, Visby     

Upp
T

Talpedagog
Temalådor
Terra Novaskolan, Visby 
Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd
Tjelvarskolan, Visby  

Upp
U
Uppföljnings- och utvärderingarbete
Uppsägning av barnomsorgsplats
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Utmärkelse Jämställd skola

Upp
V-Ö
Val av skola
Vikarieförmedling
Visborgsstaden, förskola Visby
Vitkålen, förskola Visby
Vänge skola
Världsarvsdagens hemsida (extern länk)
Väskinde förskola, Väskinde
Väskinde skola
Västerhejde förskola/Korallen, Vibble
Västerhejde förskola/Torpet, Vibble
Västerhejde skola
Växelvis boende - skolskjuts 
Årsredovisning för BUN 
Årsredovisning för GVN
Öja förskola, Burgsvik
Öja skola, Burgsvik
Öppna förskolan Gurkfröet, Hemse 
Öppen förskola Myllan, Visby 
Övergångar grundskola - gymnasie
Överklagan av beslut fattade inom BUN
Övernattning vid skolor mm, riktlinjer

Upp

 

Sidan uppdaterad: 18 december 2018
Ansvarig för sidan: Barbro Engström

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?