2002-10-29 §§ 258-290

Utskrivet från: http://gotland.se/6071
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2002-10-29

Register

Register

Byggnadsnämnden 2002-10-29
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 10.00 - 11.40
Närvaro
Beslutande
Per-Olof Jacobsson, ordf
Lars Jakobsson
Hans af Petersens
Göthe Malmros
Britt-Inger Thomsson
Bengt Olsson
Rolf Kullshage
Lilly Wizén
Tore Tillander

Ersättare
Eva Ahlin
Ivan Green
Pia Bolin
Anita Kullström
Övriga närvarande
Christine Edström
Margitta Andersson
Mikael Westberg, §§ 270-273