Kontakt

Receptionen är bemannad på vardagar mellan klockan 07.30 till 16.00.

Nås på telefon 0498-26 84 04.

Medicinsk rådgivning och receptförnyelse

Kontakta sjuksköterska via telefon 0498-26 84 04, knappval 3

För mer information om telefontider och kontaktvägar se rubrik under Frågor och svar "Hur tar jag kontakt?".

Besöksadress

Neptungatan 6, Visby

Postadress

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
Visby lasarett
621 84 Visby

Enhetschef

Maria ten Siethoff
Telefon: 0498-26 90 00 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa.

Alla besök på BUP är avgiftsfria.

Vår mottagning

På BUP arbetar familjebehandlare, kurator, läkare, psykolog, psykoterapeut och  sjuksköterska. Mottagningen ligger på Neptungatan 6 i Visby.
 
Värdegrund
Vår mottagning arbetar utifrån hälso- och sjukvårdsförvaltningens värdegrund med delaktighet, förtroende och omtanke i fokus.
 

Frågor och svar

Det finns inget enkelt svar på den frågan. Om du känner dig orolig för dig själv eller ditt barn är det bra att försöka prata med någon om det.

Vad säger vänner och släkt? Vad säger personalen på förskola/skola? Är de också oroliga? Vilket stöd kan de erbjuda? Hur länge har problemen funnits? Vilka saker har ni provat för att få det att fungera bättre? Går det att förstå det problematiska utifrån något som hänt? Kanske kan ni tillsammans hitta en lösning.

Ibland hjälper det inte att prata på egen hand, det bara låser sig. En negativ spiral av oro och konflikter kan uppstå som är svår att bryta. Både barn och föräldrar kan börja känna en förtvivlan över att inte hitta några lösningar. I ett sådant läge kan det vara bra att vända sig till BUP. När oron inte ger med sig eller vardagen inte längre fungerar är det definitivt dags att ta kontakt med oss.

Du kan ringa och rådgöra med oss. Vår mottagning har särskilda tider då du kan få prata direkt med en behandlare. Vi kan tillsammans bedöma om ditt problem är sådant att vi inom barn- och ungdomspsykiatrin kan vara till hjälp, eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge bättre stöd, till exempel elevhälsan, socialtjänsten, familjerådgivningen eller ungdomsmottagningen.

BUP kan erbjuda bedömning, behandling och utredning vid nedstämdhet och depression, oro- och ångesttillstånd, svårigheter att reglera uppmärksamhets- och aktivitetsnivå, beteendeproblem och trotsigt eller normbrytande beteende, annorlunda tankesätt och kommunikation, ätproblem, självskadande beteende, traumatiska upplevelser, psykos och bipolär sjukdom.
Öppettiderna är varje vardag mellan kl 07.30 - 16.00. Telefonnumret till BUP är 0498-26 84 04. När du ringer oss kommer ett antal val presenteras där du väljer vad som passar dig bäst. Vid akuta problem utanför kontorstid finns Psykiatriska klinikens jourmottagning att tillgå på telefonnummer 0498-26 80 05, alternativt 1177.

Efter utfärdad remiss erbjuder vi ett första besök på vår mottagning inom 30 dagar.

Vid det första besöket vill vi att barnet/ungdomen kommer tillsammans med sina föräldrar. Vi sitter tillsammans i 45-60 minuter och pratar om vad ni ser som problem, symtom eller svårigheter. Vi går även igenom en del bakgrundsfakta, till exempel familje- och skolsituation, hälsa, eventuella tidigare psykiska problem hos barnet/ungdomen eller andra familjemedlemmar.

Oftast använder vi frågeformulär för att närmare ringa in problemen. Om så önskas finns det även möjlighet för den unge att prata utan föräldrar under en del av besöket.

Gemensamt beslutar vi om och i så fall hur vi ska gå vidare, om vi ska träffas igen och vilka som ska vara delaktiga i besöken.

Om vi efter första besöket beslutar att fortsätta träffas kan vi gå vidare på olika sätt.

Ofta träffas vi några gånger till för att ytterligare kartlägga och förstå vad problemen handlar om. Frågeformulär som handlar om det specifika problemområdet kan användas för att få mer information om hur symtomen ter sig.

Därefter tar vi tillsammans fram en behandlingsplan där vi skriver ner de insatser vi kommit överens om. Det kan till exempel vara familjesamtal, individuella samtal, gruppbehandling, psykoedukation, vidare utredning eller medicinsk behandling.

De specifika behandlingsmetoder vi använder oss av är bland annat systemisk familjeterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT), dialektisk beteendeterapi (DBT), funktionell familjeterapi (FFT) och Komet.

I många fall arbetar vi i nära samarbete med skola, socialtjänst och barn- och ungdomsmedicin.

I våra lokaler har vi endast öppenvårdsmottagning. Vid mer komplicerade tillstånd som kräver inneliggande psykiatrisk vård har vi en familjeenhet för barn och ungdomar på Psykiatriska klinikens heldygnsvård.