Kontakt

Gunnar Ramstedt
chefläkare
Tel: 0498-269000 (vxl)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lex Maria-anmälningar på Gotland

Nedanför finns en sammanställning av de lex Maria-anmälningar som hälso- och sjukvården har gjort sedan 2011.