Kontakt

Johan Weimer
verksamhetscontroller

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vården i siffror

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård.

Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare.

Den primära målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering på olika nivåer. Men också andra som är intresserade av hur hälso- och sjukvården fungerar.