§ 147 Länsteatern på Gotland, bidragsansökan för dansprojektet ?Den ofullbordade himlen?

Utskrivet från: http://gotland.se/6061
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 147
Länsteatern på Gotland, bidragsansökan för dansprojektet ”Den ofullbordade himlen”

Au § 169
Dnr 2002/277-76
Länsteatern på Gotland 2002-10-23
Kulturavdelningen 2002-10-24
Länsteatern på Gotland ansöker om bidrag med 25 000 kronor för att genomföra åtta föreställningar av dansprojektet ”Den ofullbordade himlen” den 8 - 23 mars 2003. Produktionen bygger på samarbete med professionella dansare och deltagare i danskurser på Gotland.

Statens kulturråd har beviljat bidrag med 200 000 kronor för kostnaderna för de professionella dansarna.

Kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Länsteatern på Gotland beviljas bidrag med 25 000 kronor ur anslaget för särskilda kulturarrangemang.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Länsteatern på Gotland beviljas bidrag med 25 000 kronor för dansprojektet ”Den ofullbordade himlen”.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.