§ 148 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/6060
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 148
Rapporter

  Förvaltningschefen rapporterade om
 • besök på Lärbro fritidsgård tillsammans med Arne Grau-Amnér, fortsatt diskussion om fritidsgården i fortsättningen
 • möte om Almedalsbibliotekets lokaler, bulldämpande, ljudnivå mm
 • indragning av busslinjen till Almedalsbibliotek
 • möte med Filmproduktion Fårösund om att ej söka EU-stöd för Filmfonden, fortsatt handläggning av ärendet.
  Elisabeth Öhrling rapporterade om
 • kulturkonferensens svarsenkät att 40 deltagare har svarat, var nöjda och att ett stort behov finns att en kulturkonferens genomförs varje år.
  Ordföranden rapporterade om
 • Idrottsforum på Suderbys den 9 november
 • Arkivens dag
 • deltagande vid Havdhems hembygdsförenings 50-års jubileum
  Arvo Keinonen rapporterade om
 • Idrottsforum tillsamman med Torsten Gislestam på Suderbys 9 november
 • Korpforum i Västerås, med 450 deltagare från hela Sverige.