§ 149 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/6059
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-11-20

§ 149
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor
Anställningsavtal
Beslut om utbildning

Dnr 2002/224.71
Wisby Datorförening, ansökan om registrering som förening