Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regementsområdet

Regementsområdet kan till stora delar utvecklas parallellt med den norra delen av Visborg. Här finns även ett antal byggnader vilka redan i nuläget successivt anpassas och används för olika verksamheter.

PEAB som numera övertagit Vasallens fastigheter planerar att påbörja byggande av bostäder i kv Skenet under hösten 2014 efter det att detaljplanen har antagits vilket sker i februari 2014.

Vidare finns det planer på att uppföra ett vårdboende i den södra delen av kvarteret. För kvartaren Ljuset och Lyktan har arbetet med detaljplan återupptagits som ska möjliggöra byggande av ca 200 lägenheter men även rymma annan verksamhet.