Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Branschråd

Branschråd är ett forum för dialog mellan socialförvaltningen och utförare i både egen och enskild regi. På råden ges aktuell information och utrymme för att diskutera olika förbättringsområden inom branschen.