Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelningen
Rosanna Stenström
Telefon: 0498-26 34 25
E-post: rosanna.stenstrom@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Råd och stöd

Insatserna ska vara ett komplement till sjukvårdande behandling, habilitering, rehabilitering eller andra insatser som faller inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Det kan röra sig om insatser av rådgivande och allmänt stödjande karaktär.

Myndighetsavdelningen beslutar om insatsen råd och stöd och habiliteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för utförandet.

Ansökan görs via e-tjänst eller på blankett.