Kontakt

Johanna Ohlsson
Bostadssamordnare
Telefon: 0498-26 87 16
E-post: johanna.ohlsson@gotland.se

Mia Lehrberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498- 26 91 09
E-post: mia.lehrberg@gotland.se

Jessica Söderlund
Enhetschef
Telefon: 0498-20 41 50
E-post: jessica.soderlund@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillfällig vistelse på Gotland

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning och tillfälligt ska vistas på Gotland och samtidigt behöver hemtjänst kan ansöka om tillfällig vistelse.
Inom Region Gotland råder nu ett mycket ansträngt bemanningsläge. Detta kan innebära att samtliga beviljade insatser inte kan utföras. Vid ett sådant scenario kommer prioritering av insatser att ske enligt särskild prioriteringsordning.

 

Information till dig som vill ansöka

Du som vill ansöka om tillfällig vistelse ska vända dig till en biståndshandläggare i din hemkommun. 

Du kan välja Region Gotlands hemtjänst eller en privat utförare.

Eftersom det krävs planering för att få hemtjänsten att fungera bra ber vi dig att kontakta biståndshandläggaren i din kommun i god tid före din resa, senast tre veckor innan ankomst.

För beställning av hemsjukvårdinsatser krävs en separat beställning. Länk till beställning finns under rubriken nedan "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse".

Palliativ vård

ASIH finns inte inom Region Gotland. Det finns ett palliativt team i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som ansvarar för specialiserad palliativ vård i hemmet och som samarbetar tillsammans med hemsjukvården.

Om palliativ vård eller avancerad vård i hemmet önskas gör hemkommunen/regionen en beställning via e-tjänsten, länk nedan.

Hemsjukvården Gotland bedömer om de anser att det är Hemsjukvården som ansvarar för vården eller om de ska remittera vidare till palliativa teamet på Gotland.

Information till biståndshandläggare i hemkommunen

Om brukaren väljer Region Gotlands hemtjänst görs en beställning via vår e-tjänst:

E-tjänst ansökan om tillfällig vistelse

Om brukaren väljer en privat utförare (enskild regi) görs beställningen direkt till vald utförare:

Kontaktuppgifter till privata hemtjänstutförare

 

  • Beställningen måste ske senast 21 dagar innan brukarens ankomst. 
  • Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger önskad tid 6 månader ansvarar bosättningskommun för utredning och verkställighet.
  • Beställningen ska vara uppdaterad och motsvara brukarens nuvarande behov.
  • Beställning av trygghetslarm och insatser på natten (kl. 22.00-07.00) ska alltid ske via e-tjänsten till Region Gotland.
  • Om en brukare har behov av både hemtjänstinsatser och hemsjukvård måste hemkommunen skicka två separata beställningar. E-tjänst för beställning av hemsjukvård finns under rubriken "Hemsjukvård vid tillfällig vistelse" nedan.
  • Region Gotland tar inte emot beställning av tillfällig vistelse för hemtjänst eller hemsjukvård via blankett, post eller fax.