Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Evidensbaserad praktik

Den som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för den enskilde.

En evidensbaserad praktik är en följd av ständigt, systematiskt lärande där kunskap från brukaren, professionen och från forskningen vägs samman och används.

Evidensbaserad praktik

 

Kunskapsguiden
Kunskapsguiden är en nationell plattform som samlar kunskap inom evidensbaserad praktik, missbruk och beroende, psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Här finns beskrivningar av hur du kan tillämpa evidensbaserad praktik. Du får vägledning från start till uppföljning av resultat. Till hjälp finns också fallbeskrivningar som illustrerar gången och ger exempel för olika situationer.

 

Metodguiden
I metodguiden samlar Socialstyrelsen bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete i Sverige. Du kan söka metoder utifrån målgrupp, syfte och användning och i vissa fall hitta information om deras vetenskapliga underlag.