Kontakt

Post/besöksadress:
Kabyssen förskola
Kabyssgatan 1
621 52 Visby

Telefon:
070-083 26 82 Jollen
070-083 26 85 Ruffen
070-083 26 81 Hytten
070-083 26 83 Livbojen
070-083 26 80 Trossen
070-083 26 84 Riggen
073-765 85 93 Kväll/helgomsorg

Rektor
UIrika Westin
Tfn: 0498 - 26 34 12
E-post: ulrika.westin@gotland.se

Adm assistent
Carolina Qviström
Tfn: 0498 - 26 33 92
E-post: carolina.qvistrom@gotland.se

Administration för barnomsorgsansökningar, scheman, inkomster och fakturor:

Tfn:0498-26 34 90
E-post: barnomsorg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi på förskolan Kabyssen

Förskolan är barnens första steg i deras utbildning. Vårt uppdrag är att arbeta utifrån de styrdokument som finns, framförallt förskolans läroplan Lpfö18.

Våra prioriterade mål är att skapa tillgängliga lärmiljöer där undervisning och lärande står i fokus. Ett språkutvecklande arbetssätt med till exempel bild- och teckenstöd och digitala hjälpmedel som pedagogiskt verktyg.

Vi strävar efter att alla barn ska trivas på förskolan och att alla vårdnadshavare ska vara trygga i att de lämnar barnen till en professionell verksamhet med barnens bästa i fokus.

Förskolan har till gång till specialpedagog, BHV, logoped och psykolog vid behov.