Kontakt

Öppenvårdsmottagning
0498-26 89 90

Mottagningssamordnare 
Jenny Malm
0498-20 49 23

Samordnare ätstörningsteam vuxenpsykiatri
Susanne Ringbom 
0498- 26 85 95
ECT- samordnare
Marie Attlerud 
0498-26 89 66

Enhetschef
Malin Hallin 
0498-20 42 90

Enhetschef
Thomas Lindberg
0498-26 84 68

Besöksadress
Norra Hansegatan 4A, Visby.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vuxenpsykiatri – Öppenvårdsmottagning

Psykiatriska öppenvårdsmottagningens arbete utgår från värdegrunden personcentrerad vård. I psykiatrisk öppenvård behandlas alla olika typer av psykiatriska tillstånd. Våra insatser ges utifrån nationella riktlinjer och vårdprogram för de aktuella tillstånden.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter och psykiatriker. Mottagningen erbjuder alla patienter med pågående behandling en fast vårdkontakt.

I första hand hänvisas till vårdcentral vilka är första vårdnivå gällande psykisk ohälsa. För att komma till psykiatrisk öppenvård behövs remiss från vårdcentralsläkare eller en egenvårdsremiss. Vid akuta psykiatriska tillstånd hänvisas till Psykiatriska klinikens akutmottagning.

Patienter som har behov av receptförnyelse, önskar bli kontaktade eller vill boka tid till sjuksköterska, hänvisas i första hand till 1177 Vårdguiden för att logga in till mottagningens e-tjänster.