Kontakt

Psykiatrisk heldygnsvård
Besöksadress: Norra Hansegatan 4, Visby.

Enhetschefer
Anders Grundvik och Jonas Öijer.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Psykiatrins heldygnsvård

Psykiatriska heldygnsvårdens arbete utgår från värdegrunden personcentrerad vård. All vård utgår från den individuella vårdplanen, där patienten är en självklar del i teamet. 

Psykiatriska heldygnsvården omfattar 18 vårdplatser varav två är avsedda för barn- och ungdomspsykiatriska vårdbehov. Vården bedrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen samt vid behov Lagen om psykiatrisk tvångsvård. I heldygnsvården arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare. Genom samarbete med öppenvården finns även övriga kompetenser såsom psykolog, psykoterapeuter, rehabkoordinator samt kurator att tillgå.

Behov av inskrivning i psykiatrisk heldygnsvård bedöms genom psykiatriska jourmottagningen.