Kontakt

Individ- och familjeomsorg
Besöksadress: Polhemsgatan 29, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 88 19

Öppettider:

Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn, ungdom och familj

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Detta ansvar innebär att vi ska erbjuda barn och föräldrar stöd och skydd i olika situationer.

Vår utgångspunkt är att alla föräldrar vill sitt barns bästa. Det finns dock situationer när man som förälder inte räcker till. Då behöver familjen hjälp.

Behovet av stöd kan vara mer eller mindre omfattande. Under rubrikerna till vänster på denna hemsida kan du läsa mer om vilket stöd som finns.

Du kan själv skicka in en ansökan om stöd och behandling.  

Blankett för ansökan om stöd och behandling till barn och familjer enligt socialtjänstlagen (SoL)

Hitta direkt