Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Suzukiundervisningen

Emil Ossman spelar på Wisby strandMalte Rödland spelar på Wisby strand

På Kulturskolan kan man anmäla sig till en Suzuki-inspirerad undervisning på fiol och cello. Den japanske violinisten Shinichi Suzukis metodik går ut på tron att ett litet barn utvecklar sina talanger  bäst genom att härma.

Suzukimetoden är baserad på gehörsspel och väldigt tidig bekantskap med instrumentet och repertoaren. För att det ska fungera för så små barn som 3 –åringar att öva hemma så är föräldern en nyckelfaktor. Föräldern är med varje dag under övningen hemma samt på de individuella lektionerna.

Varje vecka har en suzukielev på kulturskolan en halvtimmes enskild undervisning samt en grupplektion. Grupplektionerna är antingen i lite mindre konstallation eller i storgrupp. Vi har undervisning på cello och på fiol. För att du ska kunna börja med suzuki-metoden tillsammans med ditt barn krävs det att du går en föräldrakurs hos oss. Där introduceras du till instrumentet samt att spela de första låtar som ditt barn kommer att lära sig. Det är viktigt att du, när du anmäler dig och ditt barn, skriver att det är just suzuki-fiol eller suzuki-cello som önskas så att du hamnar i rätt kö.

Så vill du dela denna spelupplevelse med ditt barn och med oss på kulturskolan så anmäl dig nu!

Vi som undervisar i Suzukimetoden  är Håkan Renard (fiol) , Sarah Carlsson (fiol)  och Yvonne Bogren (cello).