Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pop- eller Rockgrupp

Du som vill vara med i en Pop- eller Rockgrupp under ledning av lärare från Kulturskolan kan höra av dig till oss. Du bör ha spelat ditt instrument lite innan.

Om du inte själv har förslag på gruppkompisar så kanske vi kan hjälpa till att hitta andra intresserade. Grupperna leds till en början av våra lärare men blir mer och mer självständiga med tiden.

Lärare:
Kenneth Waernquist
Charlie Östborn