Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd för unga lagöverträdare och påföljden verkställs av socialtjänsten. Ungdomstjänst kan bli aktuellt för de som är 15-18 år. Ungdomstjänst innebär oavlönat arbete anpassat till den unge.

Antalet timmar som ungdomstjänsten består av är lägst 20 och högst 150. Antalet timmar fastställs av domstolen.

Arbetstiden skall förläggas efter skol- eller arbetstid. Arbetsplatserna rekryteras via ideella föreningar och offentlig förvaltning och ungdomen har möjlighet att komma med egna förslag på arbetsplatser.