Kontakt

Har du frågor om ekonomi för förskola och skola, skol-/programpeng, barn- och elevtal m.m, kontakta:
Jimmy Söderström, ekonomichef, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 
Tfn: 0498-26 95 48
E-post: jimmy.soderstrom@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Elevsiffror

Gymnasieskolan

Läsåret 2019/20 hade den kommunala gymnasieskolan på Gotland 1516 elever på 17 gymnasieprogram (varav 456 i årskurs 1). Fristående Gutegymnasiet hade då 241 elever inskrivna.

Antal gotländska gymnasieelever som studerade i annan kommun var 120.

Fler detaljer om elevflödena hittar du här

Elevutveckling - demografi

Vuxenutbildningen

Antal årselever i kommunala vuxenutbildningen för år 2019 i egen verksamhet var 502  (året innan var siffran 448) och i upphandlad verksamhet/extern utförare (året innan var siffran 1038).

Folkhögskolan

Folkhögskolans mäter både antal deltagare i kurser och deltagarveckor.

Sammanställning av statistik för Gotlands folkhögskola år 2019
Antal studerande på långa kurser 354
Antal deltagarveckor 9 435
Antal sommarkurser 20
Antal gästnätter, sommar 2 379