2002-11-12_§§_268-277

Utskrivet från: http://gotland.se/5880
Regionstyrelsen 2002-11-12
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: Kl 9.00-11.00
Närvaro
Beslutande
Jan Lundgren (s), ordförande
Sonia Landin (s), 1:e vice ordförande
Eva Nypelius (c), 2:e vice ordförande
Åke Svensson (s)
Carina Grönhagen (s)
Björn Jansson (s)
Majvor Östergren (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Heidi Plisch (mp), tjg ersättare
Per-Olof Jacobsson (c)
Gösta Hult (c), tjg. ersättare
Roy Hansson (m)
Lena Celion (m)
Bror Lindahl (fp)
Övriga närvarande
Hans-Erik Svensson (s)
Leif Dahlby (s)
Mats Sundin (s)
Bodil Rosengren (v)
Stefan Nypelius (c)
Curt Broberg (c)
Birgitta Eriksson (m)
Göran Örtbrant (m)
Yngve Andersson (kd)


Bo Dahllöf, regiondirektör
Claes Kullberg, bitr. regiondirektör